Four One-Word Ouroboros Poems

Ouroboros, Andrew Morinelli

.

.

.